Utställningen Fyndet visas på Tegelbruket

År 2024 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet. Några människor överlever. Kring deras strategier för överlevnad och om hur de tolkar de arkeologiska spåren från vår tid kretsar utställningen “Fyndet” som nu visas på Tegelbruket i Örebro

Utställningens berättelse utspelas sextusen år framåt i tiden. Framtidens folk, Lives, gör ett fynd i centrala Örebro från vår egen tid. De hittar en kvinna på den plats där Krämaren en gång låg. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss och förundras över den starka kontroll som konsumtionssamhället utövade på individen. Under det att deras tolkning växer fram får vi också en bild av vilka de är, där i framtiden.

Fyndet är en utställning som är inspirerad av boken Så fungerar samhället (2009) av Eric Ericson, Anders Bennysson och Fred Tjernström. Boken är en satiriskt skildring av konsumtionssamhället och medborgaren reducerad till konsument, och konsumentens inbillade handlingsfrihet.Museets utställningsintendent Christine Keffel tolkade Så fungerar samhället och skapade utställningen Fyndet utifrån den. Första gången visades den på länsmuseet våren 2018. Efter det har den turnerat runt om i länet för att nu komma till Tegelbruket i Örebro där den öppnar den 23 september. 

Örebro läns museum har valt att i höst arbeta med kulturell hållbarhet som sammanhållande tema. Fyndet är en del av detta, liksom utställningen Möjligheternas spegel, Sinnenas begär som öppnar på Örebro slott den 5 oktober och ett pedagogiskt program med namnet Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition. Med dessa satsningar  vill museet få besökarna att reflektera kring konsumtionssamhället mekanismer och människans möjligheter att välja ett annat levnadssätt som är i balans med planetens gränser. Därför har det också fallit sig naturligt låta dessa utställningar ingå i Framtidsveckans program. 

Fyndet öppnar i biblioteket på Tegelbruket kl 13.00 den 23/9 och visas till och med 15/10.

källa: Örebro läns museum