Kommunen använder drönare för att kartlägga

Örebro kommun använder drönare för att på ett effektivt och säkert sätt kartlägga geografiska område, mäta, skapa kartor och modeller. “Flygning med drönare är ett komplement till ordinarie mätmetoder på marknivå”,skriver de i en information.

– Med hjälp av drönarteknik kan vi utveckla och effektivisera våra mätningsmetoder och skapa bättre kartor och modeller på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Den data vi samlar in är ett viktigt stöd i arbetet med stads- och samhällsplanering. Drönartekniken ger också en säkrare arbetsmiljö för de personer som samlar in data på särskilt riskutsatta platser. Det kan vara inmätning av trafikerade vägar, kontaminerade områden eller där terrängen är otillgänglig, säger Mats Berglund, enhetschef på Geodataenheten.

Piloten som flyger drönare har fått utbildning i flygsäkerhet och flygteknik och följer säkerhetsrutiner för flygning med drönare. Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon eller inom skyddszonen för Örebro universitetssjukhus helikopterplatta har piloten kontinuerlig kontakt med respektive flygledning.

– Under sommaren har vi testflugit med drönare. Vi flyger på 50-120 meters höjd, så människor på marken är inte identifierbara på fotografier och filmer. Piloten använder varselväst med texten ”pilot” och våra bilar har kommunens logotyp för att det ska vara enkelt att identifiera oss, säger Berglund.

källa: Örebro kommun