Landets första riksarkitekt till Örebro – “skapa ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle”

Sverige bygger och städer och tätorter i Örebro län växer. Men hur bygger vi egentligen? Det är just den frågan som är bakgrunden till att Sverige nu har fått en riksarkitekt, Helena Bjarnegård. På tisdag kommer hon till Örebro slott för att möta lokala företrädare för stadsplanering. Tid: 13.00-13.40.
“Genom riksarkitekten får länet nationellt stöd för att planera och bygga på ett sätt som skapar ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Helena Bjarnegårds uppgift som riksarkitekt är att föra ut och förverkliga den nya arkitekturpolitiken i landet”.
källa: Länsstyrelsen Örebro län

,