På fredag strejkas det globalt för klimatet – Örebro deltar

Fredag 27 september anordnas en global storstrejk för klimatet över hela Sverige. FridaysForFuture uppmanar alla arbetstagare och vuxna att delta i storstrejken eftersom att ungdomarna i FridaysForFuture nu har strejkat i över ett år utan resultat. Örebro är en av de städer som deltar i evenemanget.

Det gemensamma budskapet till politiker och makthavare för storstrejken lyder:

  • Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
  • Följ Parisavtalet med betoning på klimat och miljörättvisa
  • Lyssna på klimatforskningen.

– Utsläppskurvan måste drastiskt peka neråt redan nästa år om vi ska kunna ha en chans att stanna under 1.5 graders global uppvärmning. Men både de globala utsläppen och Sveriges utsläpp stiger. Politikerna måste gå från ord till handling nu, om vi inte vill riskera en samhällskollaps”, säger Isabelle Axelsson, organisatör i FridaysForFuture Stockholm.

– Det är helt fantastiskt att se hur lokala FridaysForFuture-grupper bildats över hela Sverige, och absolut nödvändigt att vi tillsammans mobiliserar över hela landet. Men nu är det dags för de vuxna att ansluta sig till klimatstrejkerna och ta sitt ansvar att pressa politikerna till att uppnå 1.5 graders-målet, säger Andreas Magnusson, organisatör i FridaysForFuture Falun.

källa: FridaysForFuture