Regionen stöder Ung Företagsamhet med 850 000 per år

Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd fattade i dag beslut om att stödja Ung Företagsamhet Örebro län med 850 000 kronor per år under perioden 2020-2022.
 – Vi ser att Ung Företagsamhet ger positiva effekter för så väl enskilda elever som för samhället i stort, och det är något vi vill stödja under den kommande treårsperioden, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Ung Företagsamhets, UF, största verksamhet ligger inom gymnasieskolan där elever ges möjlighet att starta, driva och utveckla ett UF-företag under ett läsår.UF-satsningen har visat sig vara framgångsrik, och enligt uppföljningar är det bland annat 20 procent större sannolikhet att före detta UF-företagare blir egna företagare jämfört med befolkningen i övrigt. En annan effekt av satsningen är att företag startade som aktiebolag av en före detta UF-företagare i genomsnitt omsätter 20 procent mer än jämförbara företag.

Nu visar prognosen för läsåret 2019/20 att det kommer att finnas 1 100 gymnasieelever som driver UF-företag i länet, vilket är rekordmånga. – Genom att ge ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet vill vi bidra till att stärka UF-verksamheten, och ytterligare höja intresset för entreprenörskap och företagsamhet hos eleverna på länets skolor, säger Torbjörn Ahlin.

Med hjälp av stödet från Region Örebro län kommer Ung Företagsamhet under de kommande tre åren bland annat att arbeta för att jämna ut skillnader mellan hur de olika kommunerna erbjuder sina gymnasieelever UF-möjlighet, skapa nya forum för UF-utveckling samt fortsätta utvecklingen med arbetet på grundskolan.
källa: Region Örebro län