MP vill skapa bilfria zoner vid skolor och förskolor

Folkhälsomyndigheten har rapporterat att skolelever rör sig för lite och att detta är ett stort bekymmer för folkhälsan. Därför föreslår Miljöpartiet de gröna i Örebro att bilfria zoner införs vid Örebros skolor och förskolor.

Miljöpartiet lägger en motion till dagens kommunfullmäktige att bilfria zoner ska införas vid Örebros skolor och förskolor. Bakgrunden till motionen är en otrygg trafikmiljö vid kommunens skolor och att införandet av bilfria zoner lyckats bra i andra delar av landet.

– Både föräldrar och personal har larmat om att trafikmiljöerna runt Örebros skolor är direkt farliga för barnen, säger Sara Bronner som är Miljöpartiets ledamot i Programnämnd Barn och utbildning. När fler föräldrar tar bilen till förskolan skapar det en otrygg miljö för dem som cyklar eller går med sina barn, vilket i sin tur bidrar till att fler föräldrar också väljer att ta bilen. Vi behöver också vända trenden med barns minskade cykling och det kan bilfria zoner hjälpa till med.

Miljöpartiet menar att införandet av bilfria zoner inte bara skulle värna barns hälsa och trygghet, utan också ge positiva effekter för luftkvaliteten och miljön. Rapporten Miljö och hälsa 2018 från Region Örebro län skriver bland annat om luftföroreningars negativa påverkan på hälsan och att det därför är viktigt att minska halterna av farliga utsläpp. Ett exempel från rapporten är att värdera luftföroeringar som hälsopåverkande och därför inkludera dem i samhällsplaneringen.

– Samhället behöver ställas om för att vi ska klara utmaningarna med ett förändrat klimat och alla behöver inkluderas i den omställningen, menar Maria Sääf som är ledamot för Miljöpartiet i Programnämnd Samhällsbyggnad. Då måste även våra barn och unga få möjlighet att på ett tryggt och hållbart sätt ta sig till och från skolan. Det här kan bilfria zoner bidra till.

källa: Miljöpartiet Örebro kommun

,