Regionen ska bygga ett helt nytt hus för IT-avdelningen

Vid dagens sammanträde beslutade Region Örebro läns servicenämnd att anta NCC Sverige AB som leverantör för bygget av det nya IT-huset på området invid Universitetssjukhuset Örebro.
Som det är nu sitter medarbetarna vid Region Örebro läns IT-avdelning utspridda på flera olika adresser i Örebro, och det finns ett behov av att samla verksamheten på en och samma plats. Det är en av anledningarna till att Region Örebro län har för avsikt att bygga ett nytt IT-hus. Förutom kontorslokaler kommer huset även att rymma mindre lagerytor, godsmottagning, datahall och teknikutrymmen. Det ska också utredas om en solcellsanläggning ska installeras på det taket av byggnaden.

– Det känns bra att vi nu tagit ytterligare ett steg mot ett nytt hus för Region Örebro läns IT-verksamhet. I huset kommer vi att ha ändamålsenliga och moderna lokaler som underlättar arbetet för våra medarbetare och som ger goda möjligheter till en effektiv verksamhet, säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i Region

Örebro läns servicenämnd.Enligt gällande tidplan ska projekteringen starta direkt efter dagens beslut så att byggnationen kan påbörjas i mars år 2020. IT-huset planeras vara färdigt våren år 2022, och verksamhetsklart hösten år 2022.

,