1,1 miljarder burkar och flaskor har pantats i länet

I samband med Återvinningens dag, på söndag den 29 september, släpper Pantamera sin årliga pantrapport. I rapporten framgår bland annat hur mycket vi pantar, varför vi pantar och den miljövinst som panten bidrar till. I år fyller det svenska pantsystemet 35 år. Sedan dess har pantsystemet bidragit till en miljövinst motsvarande 3 miljoner ton koldioxidutsläpp.  

År 1984 infördes pant på aluminiumburkar i Sverige, tio år senare infördes pant på PET-flaskor. Sedan dess har svenskarna pantat 39 miljarder burkar och PET-flaskor varav 1,1 miljarder har pantats i Örebro län. 

–      Det är enorma mängder pant och det gör oss i Sverige till en förebild, vi är ett av de bästa länderna i världen på att panta. Antalet pantade burkar och PET-flaskor ökar för varje år, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.