Örebroforskare fick pris ur drottningens hand

Örebroforskaren Fredrik Alm tilldelades under gårdagen Majblommans forskningsbidrag och fick vid en ceremoni på Kungliga slottet ta emot ett diplom från Drottning Silvia. – Det var väldigt roligt att presentera min forskning i det sammanhanget, säger han.

Fredrik Alm är doktorand i hälsovetenskap och forskar om barns och ungdomars återhämtning efter en tonsilloperation. Fokus i hans studier ligger på smärta och den smärtbehandling dessa patienter får.

– Just nu utvärderar jag hur barnen skattar sin smärta efter operationen och hur de hanterar smärtbehandlingen, både med läkemedel och andra metoder Barnens perspektiv är viktig, för de är de enda som kan svara på om smärtbehandlingen möter deras behov, säger Fredrik Alm.

Operation av halsmandlar är en de vanligaste operationerna som utförs på barn, både i Sverige och internationellt. Barnen får oftast åka hem bara några timmar efter operationen, vilket gör att smärtan är något som familjerna själva får hantera hemma. Efter operationen rapporterar barn ofta en besvärlig och långdragen återhämtning med måttlig till svår smärta.

– Ungefär en fjärde del kontaktar sjukvården på grund av smärta efter operationen. Därför finns det ett behov av att titta på hur hälso-och sjukvårdens rekommendationer och information till barn och närstående kan anpassas för en snabbare och mer skonsam återhämtning, säger han.

källa/ foto: Örebro universitet/ Jonas Ekströmer