Så här hjälper Regionen de som vill utveckla sitt företag

I dag lanserar Region Örebro län webbsidan timbanken.se där småföretag kan få hjälp med affärsutveckling i olika former. Anledningen är enkel: Region Örebro län vill stötta företagen, stärka företagsamheten och bidra till en stark konkurrenskraft hos länets näringsliv.
Timbanken.se är ett initiativ som ursprungligen startades av Region Halland och som flera regioner tittar nyfiket på. Region Örebro län är en av de snabbaste aktörerna på initiativet och nu lanserar Region Örebro län tillsammans med länets kommuner sin egen version av timbanken.se. Timbanken kompletterar det nuvarande företagsfrämjande systemet och ska fylla aktuella behov hos mindre företag. En viktig målgrupp är kvinnor som driver företag.

– Under förvaltningen Regional utveckling arbetar vi mycket med att stärka näringslivet i olika former. Vårt uppdrag är att vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Med timbanken tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Irén Lejegren (S), regionråd vid Region Örebro län.

I dagsläget erbjuder Timbanken gratis affärsutveckling av kvalificerade konsulter och specialister inom fem affärsområden och det finns tydliga krav på vad företagare får hjälp med. 

– Utbudet bygger på de behov som vi vet företag i länet har. Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling, ekonomi, avtal och juridik, marknad, sälj, sociala medier och varumärkesarbete, digitalisering och IT, ledning, organisationsutveckling och HR är områden där vi erbjuder hjälp, säger Johan Södergren, utvecklingsledare vid Region Örebro län.

– Timbanken innebär att du får rådgivning av en expert och inte att du kan få praktisk hjälp med att bygga en hemsida, göra en färdig marknadsplan eller en deklaration, säger Johan Södergren.

källa: Region Örebro län