Barn bjuds in att skapa nya Teaterplan – vattenlek på fredag och lördag

– Barns utveckling påverkas bland annat av vilka förutsättningar de har till att leka. Det är viktigt att vi som kommun kan erbjuda trygga, spännande och stimulerande lekmiljöer i alla områden där barn bor och vistas. Attraktiva lekmiljöer blir ofta populära mötesplatser som bidrar till att skapa trygghet och integration, säger Karin Andersson, parkingenjör på Tekniska förvaltningen.

“Fredag den 4 oktober bjuder vi in förskolor på skaparverkstad med temat vattenlek. Lördag den 5 oktober är alla barn och deras vuxna välkomna. Barn får bland annat testa vad som flyter och sjunker, rena vatten och testa vattnets väg till kranen”, skriver kommunen.

– Barn är vetgiriga och kloka och i skaparverkstaden får de chansen att både leka och lära sig nya saker. Vi som arbetar med vatten i kommunen har ett viktigt uppdrag att förse örebroarna med rent vatten, men även alla örebroare har ett ansvar att ta tillvara på vattnet. I skaparverkstaden får barn på ett spännande och kreativt sätt lära sig mer om vatten och om vikten av att inte slösa på vatten, säger Karin Andersson.

Den tillfälliga skaparverkstaden är ett första steg i att skapa en lekmiljö vid Teaterplan.

– Nu pågår ett arbete med att utveckla Teaterplan, som får en ny kostym hösten 2020. Teaterplan kommer bland annat att ha flera miniparker som bjuder in till spännande lekmiljöer mitt i city. Varje minipark har sin egen karaktär och är omsorgsfullt utformade för att passa in i den kulturella miljön. Senare i höst presenterar vi hela visionen för Teaterplan, säger Tina Andersson, landskapsarkitekt för ombyggnationen av Teaterplan.

,