Dalbygatan på Norr stängs till 19 december – byter ledningar i marken

Då vattenledningarna på Dalbygatan är i dåligt skick byter vi ut dem för att undvika akuta läckor. Arbetet pågår preliminärt 30 september–19 december. Dalbygatan kommer att vara avstängd. Hänvisningar på plats visar hur man ska köra istället för att komma fram dit man ska. Verksamheterna i området kommer att ha öppet som vanligt, informerar Örebro kommun.

Arbetet utförs i etapper och påverkar framkomligheten på olika sätt under arbetets gång. Biltrafiken kommer att ledas om via Östra Bangatan, Hovstavägen, Norrängsvägen och Längbrogatan. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Dalbygatans norra sida. Följ hänvisningsskyltar på plats.