Örebro kommun ska spara 120 miljoner – ska gör ekonomiskt smartare inköp

“För att nå det finansiella mål som kommunen satt upp behövs det göras effektiviseringar motsvarande 120 miljoner kronor. Under budgetarbetet har det framkommit att det finns en stor effektiviseringspotential i inköpsrutiner för hela kommunen”, skriver majoriteten i Örebro kommun i samband med presentationen av budget för kommande år.

-Förvaltningen har signalerat att det finns stora effektiviseringsmöjligheter om vi kan komma till rätta med felköp där andra produkter än de upphandlade köps in av misstag och vi har därför lagt ett krav på att effektivisering av inköp på 35 miljoner kronor, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Förutom en effektivisering av inköp har kommundirektören fått i uppdrag att sänka sin hyra till kommunal verksamhet med 26 miljoner kronor. Utöver riktade omfördelningar kommer alla nämnder få ett generellt effektiviseringskrav på 0,7 procent.

Störst del av den totala budgeten går till Barn och utbildningsnämnden och Social välfärd.

-Här kommer behovet att fortsätta öka i flera år framöver eftersom det blir fler barn i skolorna och fler äldre som behöver omsorg, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd med ansvar för barn och utbildning.

källa: Örebro kommun

,