Så vill länsmuseet utveckla besöksmål på landsbygden

Kunskapen om och sättet att leva på landsbygden intresserar allt fler människor. Örebro läns museum har med hjälp av Leader Mellansjölandet inlett en förstudie för att undersöka möjligheter och intresse för att länka samman aktörer.

“I dialog med ideella föreningar, besöksmål och företagare med kulturarv som resurs, ska innehållet i de berättelser och aktiviteter som redan finns, utvecklas. Det långsiktiga målet är att stärka varandra för att på sikt göra platser och områden ännu mer attraktiva för besökare och öka bredden på utbudet. Vårt län har ett rikt kulturarv och många sevärda besöksmål och intressanta platser som kan locka många besökare. Om platserna paketeras attraktivt kan besökarna bli ännu fler” skriver museet.

”När nya perspektiv på välkända platser och händelser tas fram, kan de bredda målgruppen och främja bruket av kulturarv och kulturlandskap” säger Birgitta Elfström, projektledare för förstudien.

”Jag tror att vi tillsammans med aktörerna kommer att hitta nya berättelser, som knyter an till dagens samhällsfrågor. Det finns en mängd olika aktörer som sitter på fantastiskt stor kunskap och fakta kring sina platser. Det kan handla om kunskap om traditionella tekniker, fossilfria metoder för till exempel mathantering, textil, hantverk och småskaligt jord- och skogsbruk.”

arkivbild: Gastro Natur/ Per Knutsson

,