Nu skärper Örebro kampen mot dopning

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete i Örebro beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att ge Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, i uppdrag att driva arbetet mot dopning på privata gymanläggningar. Arbetet ska ske med stöd av modellen ”100 % ren träning” och ge gymanläggningar utbildning och certifiering samt stöd vid behov.

-Socialtjänsten har bedrivit ett dopningspreventivt arbete genom sin öppenvårdsgrupp mot privata gym, men har ökade egna behov och hinner inte prioritera detta viktiga arbete. Därför ger vi nu Örebro läns idrottsförbund i uppdrag att ta över arbetet med stöd av den metod som kallas ”100 % ren träning”, säger John Johansson, kommunalråd (S) och ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

Länsstyrelsen leder ett samordningsarbete inom länet med kommunerna och det arbetet kommer att vara ett stöd.

källa: Örebro kommun