Brist på förbrukningsmaterial i sjukvården

Det råder stora problem med leveranser av alla förbrukningsvaror till flera regioner i Mellansverige. Region Örebro län är en av de drabbade regionerna. Än så länge har inga operationer eller annan livsuppehållande verksamhet påverkats på grund av bristen på varor. “Situationen är i nuläget under kontroll och vårt mål är att patientsäkerheten inte ska äventyras”, säger Claes Mårten Ingberg, chefläkare med ansvar för beredskapsfrågor.