Byte av leverantör orsak till bristen på material på sjukhusen

I dag har varuförsörjningsnämnden (VFN), en gemensam nämnd för fem av länen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, samlats för att få information om läget vad gäller försörjningen av förbrukningsmaterial till sjukvården. Detta efter att flera sjukhus gått i stabsläge på grund av att det saknas sjukvårdsmaterial. Orsaken är att man bytt till ny leverantör från den 1 oktober.
– Vi ser mycket allvarligt på den nya leverantörens oförmåga att leva upp till sitt ansvar. Våra tjänstepersoner jobbar intensivt med flera avstämningar varje dag och kommer att jobba hela helgen, säger Behcet Barsom (KD), regionråd i Region Örebro län och ordförande i den gemensamma varuförsörjningsnämnden för fem av länen i sjukvårdsregionen.

– Vi har beslutat att kalla VDn för apoteksbolaget till ett extra styrelsemöte i närtid för att redogöra för vilka åtgärder de vidtagit och hur vi skall få trygg leverans under resten av avtalsperioden säger Tommy Levinsson (S), vice ordförande i varuförsörjningsnämnden.
,