Chans att tycka till om nya Örebro Södra

Ett helt nytt kontorsområde med höga hus, en modern pendlarstation och en park att trivas i. Besökare till Örebro södra ska i framtiden möta ett förnyat område där det strategiska läget tas tillvara. Den 21 oktober går detaljplanen för området ut på samråd, och den 24 oktober håller kommunen ett samrådsmöte för örebroarna. Söderut längs järnvägen finns mycket outnyttjad central mark som kommunen ser stora möjligheter i att utveckla.

– Området vid Örebro södra kommer bidra till nästa kliv i Örebros utveckling, säger Ullis Sandberg, (S), ordf. Programnämnd samhällsbyggnad. Här planeras för nya kontor i pendlingsnära lägen och den nya bebyggelsen gör det möjligt att binda ihop platserna på varsin sida av järnvägen och på så vis minska barriärer i centrala Örebro.

– Örebro södra kan få ett intensivt stadsliv där resenärer, förbipasserande, kontorsarbetande och gäster till hotell och restauranger möts, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt. Det är ett bra läge för högre byggnader med spännande arkitektur som kan utveckla Örebros södra del.

Örebro kommun vill även ta vara på områdets centrala läge genom att utveckla Eugénparken vid stationen, som idag är en genomgångspark, till en ny mötesplats. Förbättrad säkerhet och lättillgänglighet står också högt upp på agendan för hela området. Ett led i det arbetet är planerna på en tunnel under spåren för att binda ihop stan och underlätta att cykla till de södra delarna av staden.

Samrådsmöte

Torsdagen den 24 oktober bjuder Örebro kommun in till ett samrådsmöte där de som berörs av detaljplanen samt allmänheten ges möjlighet att ta del av förslaget och ställa frågor kring det. I samband med mötet bjuds det på kaffe och fika. Tid: 24 oktober, kl. 16–18, Plats: Stationshuset vid Södra Station

foto: Arkivbild/ Örebro kommun

Läs gärna mer här:

https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/aktuella-byggprojekt/kommunala-byggprojekt/lista/2018-03-16-orebro-sodra.html