Fortsatt stabsläge inom sjukvården – väntar leverans av material i morgon

Det råder fortfarande problem med leveranser av sjukvårdsmaterial till vården inom Region Örebro län. Läget är fortfarande allvarligt och beroende av nya och större leveranser.
Mindre leveranser har kommit under natten och dagen. Men leveranser är ojämnt fördelade och fortfarande otillräckliga.Vården i Region Örebro län har inte påverkats av leveransstörningarna. Inga operationer har behövt ställas in.
Hälso- och sjukvården är fortfarande i stabsläge.I väntan på att leveranser fungerar fullt ut samverkar vårdverksamheterna inom regionen och fördelar om material. Andra regioner har också bistått med material. En större leverans av sjukvårdsmaterial väntas till onsdagen.
källa. Region Örebro län
,