Örebroportens vinst ska lyfta kommunens ekonomi – 35 miljoner in från bolaget

Det kommunägda Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag från kommunstyrelsen att öka sin utdelning till Örebro kommun efter en reavinst, samt investera fem miljoner kronor till energieffektiviseringar.

-Örebroporten har gjort en försäljning av fastigheter och delar av vinsten ska komma till nytta för kommuninvånarna genom att stärka årets ekonomiska resultat. En ytterligare del anser vi borde användas till det viktiga arbetet med energieffektiviseringar hos bolaget, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I början av året sålde Örebroporten Fastigheter AB fastigheter i Mellringestaden. Detta gör att kommunstyrelsen anser att det finns utrymme att höja uttaget av vinst från bolaget med 35 miljoner kronor. Dessutom vill kommunstyrelsen ge Örebroporten i uppdrag att genomföra energieffektivisering motsvarande fem miljoner kronor.

-Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara av sådan art som normalt inte genomförs i samband med en ombyggnation. Förutom den här riktade satsningen genomförs kontinuerliga energieffektiviseringsåtgärder i samband med ombyggnationer, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Ärendet syftar till att höja vinstuttaget från Örebroporten från 22 miljoner kronor 2019 till 57 miljoner kronor för 2019.

-Vi ser att det är självklart att kommunen som ägare ska höja sin utdelning från bolaget när de gjort en stor försäljning för att pengarna ska kunna komma till nytta för flera delar av kommunen. Utdelningen är en mindre del av överskottet, som Örebroporten använder till att lägga om sina lån för att komma ner i räntekostnad de kommande åren, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd.

,