Fortsatt brist på material i vården – hälften har levererats

Det råder fortfarande problem med leveranser av sjukvårdsmaterial till vården inom Region Örebro län. Läget är fortfarande allvarligt. Patienter i Region Örebro län har inte påverkats av leveransstörningarna. Inga operationer har behövt ställas in.
Under onsdagen har det kommit leveranser av sjukvårdsmaterial som motsvarar ungefär hälften av det som beställts.

– Vi arbetar intensivt under de förutsättningar som vi har för att säkra patientsäkerheten, säger Inger Nordin Olsson, chefläkare och stabschef i den regionala sjukvårdsledningen. Tack vare vårt arbete i stabsläge med kontinuerlig inventering, rapportering och samverkan har vi kunnat upprätthålla vården, såväl den vardagliga som beredskap för eventuella allvarliga händelser och även kritiska förlopp. Men ju längre denna bekymmersamma situation pågår, desto allvarligare blir förstås läget.
källa: Region Örebro län
,