Örebroforskning: Därför tar kvinnor mer ansvar i hemmet

Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, jobbar oftare deltid och tar större ansvar för hemmet än män. Örebroforskaren Jenny Alsarve får 2,1 miljoner kronor från Forte tillsammans med Katarina Boye vid Stockholms universitet för att undersöka hur skillnaderna uppstår – och varför de blir kvar – genom att följa familjer från första graviditeten tills äldsta barnet fyller 10 år.

– Trots stora politiska insatser för att främja jämställdhet i familjeliv och arbetsliv kvarstår stora skillnader mellan mammor och pappor, säger Jenny Alsarve, forskare i sociologi vid Örebro universitet.

Hon vill visa hur könstypiska arbetsfördelningar uppstår, upplevs, bibehålls och utmanas under småbarnstiden och de tidiga skolåren.

– Vi vet att de stora skillnaderna mellan kvinnors och mäns ansvar i hemmet framförallt uppstår när par blir föräldrar och att de får negativa konsekvenser på både lång och kort sikt, inte minst för kvinnors ekonomiska position, säger Jenny Alsarve.

källa: Örebro universitet