Det här handlar vi i butikerna i city – hotellen ökar mest

Handla mat, gå och träna, klippa sig och bo över på hotell. Det är saker vi lagt pengar på i våra stadskärnor och som drivit tillväxten under 2018. Totalt under 2018 ökade försäljningen i de svenska stadskärnorna med 0,4 procent. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av framförallt beklädnad, hem- och fritidsvaror minskar, medan försäljningen av dagligvaror ökar. Även café-, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Hotell var den bransch som växte starkast under 2018 med en tillväxt om nästan fyra procent. Hotell gynnas av en ökad turism men tillväxten drevs också av nyetablerade och utvecklade hotellkoncept i framför allt storstäderna.

källa: Cityindex, HUI Research, Fastighetsägarna