Nobelpristagare Denis Mukwege föreläser på universitetet

Den 23 oktober bjuder Örebro universitet in till en förmiddag om hedersvåld, våldsregimer och sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. En av föreläsarna är förra årets nobelpristagare Denis Mukwege.

Läkaren och gynekologen Denis Mukwege fick Nobels fredspris 2018 för sitt arbete mot sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. Han är chefsöverläkare på Panzisjukhuset i Bukavi, Kongo, och kommer under föreläsningen att berätta om sitt arbete med kvinnor som utsätts för våld i det krig som pågår om värdefulla mineraler i regionen.

– Konflikterna fortsätter i oförminskad skala och en otäck trend är att allt yngre barn utsätts för våldet. Frågan om konfliktmineraler är högaktuell i Sverige då världens största batterifabrik planeras just i Sverige. Konflikten i Kongo är inte politisk, etnisk eller religiös i första hand utan en ekonomisk kris kring konfliktmineraler, berättar Denis Mukwege.

Örebroforskare bidrar med perspektiv

Under förmiddagen på Örebro universitet föreläser även Sofia Strid, docent i genusvetenskap och Rúna Baianstovu, lektor i socialt arbete. Sofia Strid kommer att berätta om sin forskning om våldsregimer.

– Våldsregimforskningen breddar förståelsen av vad som räknas som våld, från det intentionella fysiska våldet till det sexuella, systemiska och symboliska. Resultaten visar starka samband mellan det sexualiserade våldet, militarisering och mäns makt. Kvinnor i konflikt och postkonfliktzoner är därför särskilt utsatta, säger hon.

Rúna Baianstovus föreläsning handlar om hedersrelaterat våld.

– Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det sker inom familjen eller släkten och att det är sanktionerat av det etniska samhälle som familjen och släkten känner tillhörighet till. Våldet är ofta riktat mot flickor  kvinnor och hbtq-personer, men det drabbar också pojkar och män. Hedersrelaterat våld och förtryck är starkast inom etniska minoritetsgrupper, särskilt i kombination med statslöshet, krig, migration och segregation.

I samband med föreläsningarna visas också utställningen IR Aesthetics, ett forskningsprojekt med forskare från Aston University i Storbritannien, där man undersöker historier om migration och flyktingkrisen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med flera fokusområden.

källa: Örebro universitet


,