Örebrodagar för allas lika värde – “aktivt värna om de mänskliga rättigheterna”

Den 19-24 oktober är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. Då fylls staden av engagemang och evenemang som på olika sätt lyfter människors lika värde. Tisdag 22 oktober arrangeras en gemensam eftermiddag i Vivalla då civilsamhället uppmärksammar de mänskliga rättigheterna och framhåller Örebro som en plats för alla.T

Tisdag den 22 oktober, klockan 16.00-19.15
Vivalla Torg

– Vi möts i Vivalla för att tillsammans uppmärksamma mänskliga rättigheter och vad dessa innebär i vårt samhälle, både globalt, men framförallt lokalt, i vår egen vardag. Ett trettiotal föreningar medverkar och erbjuder bland annat kunskap om de mänskliga rättigheterna genom panelsamtal, föreläsningar, sagoläsning, teater och mycket mer. Det erbjuds en mångfald av aktiviteter just för att det ska finnas något för alla, säger Moni Höglund, representant från civilsamhällets planeringsgrupp.

Under eftermiddagen och kvällen erbjuds föreläsningar om till exempel hedersmord i Afghanistan, psykisk ohälsa, diskriminering och HBTQ-frågor. På Vivalla torg samlas ett tjugotal utställare där besökaren bland annat kan lyssna på musik med Spelrum och Wilka Kuti, tävla i frågesport, ta del av intervjuer från scen och delta i aktiviteter för barn.

– I år är vi många föreningar som kraftsamlar och på olika sätt visar hur angeläget det är med mänskliga rättigheter. Det är viktigt att många och olika aktörer från civilsamhället i Örebro möts, inspirerar varandra och visar på olika aspekter av frågor om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att känna till sina rättigheter, därför arrangerar vi en föreläsning om diskrimineringslagen, som vi hoppas att många kommer på, säger Caroline Daly, tillförordnad verksamhetsansvarig på Örebro Rättighetscenter och en av utställarna.

Mänskliga rättighetsdagarna arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun. Syftet är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Det handlar både om individuella rättigheter och offentlig sektors skyldigheter att respektera, skydda och främja dessa.

– Det är viktigt att ta ställning och aktivt värna om de mänskliga rättigheterna. Civila samhället i Örebro gör väldigt mycket kring mänskliga rättigheter. De belyser orättvisor, jobbar för inkludering och opinionsbildar. Allt detta är otroligt viktigt för ett demokratiskt samhälle och vi som kommun vill synliggöra och stötta detta, säger Lovisa Strand, strateg för mänskliga rättigheter i Örebro kommun.

källa: Örebro kommun

,