“Allvarligt läge” – sjukvården om bristen på material

Helgens leveranser av sjukvårdsmaterial till Region Örebro län var otillräckliga. De motsvarar långt ifrån det som beställts. Leveranserna är såväl ojämna som ofullständiga.
– Läget är synnerligen allvarligt efter helgens leveranser, säger Inger Nordin Olsson, sjukvårdsledare i den särskilda sjukvårdsledningen. Verksamheter flaggar nu för ett försämrat och mer osäkert läge. Vi behöver i ökad utsträckning beställa material direkt från leverantörer och även få assistans från andra regioner.- Vi har inte fattat några beslut om att ställa in operationer, säger Claes Mårten Ingberg, medicinskt ansvarig i den särskilda sjukvårdsledningen.  Stabsläge kvarstår i Region Örebro län.

– Mycket av det vi beställer blir restnoterat, säger Martin Stang, chef för Område försörjning inom Region Örebro län. Många pallar vi får med material innehåller också mycket luft och är dåligt packade. Eftersläpningen i våra beställningar är nu flera dagar.

Någon tidsplan för en mer stabil försörjning av sjukvårdsmaterial har vi inom hälso-och sjukvården ännu inte fått från Apotekstjänst AB.
,