IKEA investerar 20 miljoner kronor i varuhuset i Örebro​

IKEA investerar 20 miljoner kronor på att bland annat bygga ut bakomytor till kundrestaurangen och renovera kontorsdelarna i varuhuset, i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö och samtidigt göra IKEA Örebro till en ännu bättre arbetsplats än tidigare. ​​

Vi har en restaurang som tredubblat sin omsättning sedan start och vi behöver förnya de aktuella bakomytorna för att bättre kunna hantera de ökade volymerna. Samtidigt som medarbetarytorna kommer att ses över för att skapa en mer attraktiv arbetsplats, säger Carina Nordström Sköld, Varuhuschef IKEA Örebro. 

Investeringen är samtidigt en tydlig indikation på att IKEA satsar på en långsiktig närvaro i Örebro.  

Ombyggnationen kommer att starta under vintern/våren 2020.  

,