Nobelpristagaren Dr Denis Mukwege föreläser för regionens personal

Nobelpristagaren Dr Denis Mukwege håller i morgon, onsdag, en föreläsning om sitt arbete mot sexualiserat våld för Region Örebro läns medarbetare. Detta är en del av ett längre besök i Örebro.
Dr Denis Mukwege är kirurg, specialiserad inom gynekologi, och cheföverläkare på Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa. 2018 tilldelades han Nobels fredspris för sitt arbete med att uppmärksamma de kvinnor som utsätts för sexuellt våld i krig och konflikter. På onsdag, den 23 oktober, håller han en föreläsning för Region Örebro läns medarbetare, chefer, studenter och förtroendevalda.

Nyckelorden för dagen är omvårdnad och omhändertagande. Tanken är att Dr Mukwege, genom att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter på Panzisjukhuset, kan inspirera i Region Örebro läns arbete med våldsutsatta kvinnor. Situationen på Panzisjukhuset skiljer sig visserligen från situationen inom sjukvården i länet, men erfarenheter av att möta enskilda patienter och omhändertagandet av dem kan Region Örebro län lära av.

– Vi hoppas att föreläsningen ska ge regionens medarbetare och övriga närvarande fördjupad kunskap i att möta patienter på ett sätt som förmedlar hopp och tilltro till att livet kan gå vidare trots svåra upplevelser, säger Karin Sundin (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
källa: Region Örebro län
,