Trots brist på vårdmaterial – Örebro fortsätter operera

Inte heller måndagens eller tisdagens leveranser av sjukvårdsmaterial till Region Örebro län motsvarar beställningarna. Leveranserna är fortfarande otillräckliga och ojämna. Stabsläge kvarstår i Region Örebro län.
– Läget är fortfarande oförändrat ansträngt, men vi har inte fattat några beslut om att ställa in operationer eller att göra andra inskränkningar i verksamheten, säger Claes Mårten Ingberg, medicinskt ansvarig i den särskilda sjukvårdsledningen.
källa: Region Örebro län
,