Höjd avgift för att få vatten i nybyggd villa

När en ny fastighet kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet betalas en så kallad anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som bland annat baseras på hur stor tomten är. Från 1 januari 2020 höjs anläggningsavgiften med 16 procent. För en vanlig villa med en tomt på 800 kvadratmeter innebär det att engångskostnaden blir lite drygt 170 000 kronor. Därefter betalas en brukningsavgift.

Brukningsavgiften betalas löpande av alla som har ett kommunalt vatten- och avloppsabonnemang. Den består dels av en fast årlig avgift, dels av en rörlig avgift baserad på vattenförbrukningen. Brukningsavgiften höjs med 16 procent.

– För ett hushåll som förbrukar 150 kubikmeter vatten på ett år innebär det att den totala årskostnaden ökar från 4 304 kronor till 4 990 kronor inklusive moms, det vill säga med 57 kronor i månaden, berättar Ulrika Palmén, enhetschef för Kundservice på Vatten och avlopp, Örebro kommun.

källa: Örebro kommun