Mer stöd till länets livsmedelsnäring

Agro Örebro får 500 000 kronor för att under nästa år bidra till att stärka lantbruks- och livsmedelsindustrin samt öka attraktionskraften för regionalt producerade produkter och tjänster. Det beslutade Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd vid dagens sammanträde.
Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har gemensamt tagit fram en handlingsplan för livsmedelskedjan i länet. Den planen ska på olika sätt realiseras i aktiviteter och där blir Agro Örebro, som är en plattform för utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin, nu en aktör.

– Tillsammans med länets livsmedelsproducenter tror vi att Agro Örebro kan bidra till att skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, förbättrad lönsamhet och ökad attraktionskraft, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

-Ett tydligt fokus för Agro Örebro är deras arbete med kompetensförsörjningen inom livsmedelsbranschen. Utöver det hoppas nämnden också på att Agro Örebro ska kunna öka kunskapen om det mervärde som finns kopplat till en stark lokal och regional marknad.- Det är viktigt att vi kan identifiera och därefter genomföra insatser som ökar efterfrågan på livsmedel som är producerade i länet, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Agro Örebro kommer även att arbeta med offentlig konsumtion och upphandling samt med innovation och utbildning inom det aktuella området.I sitt arbete kommer Agro Örebro att samverka med Örebro universitet Holding AB, som nyttiggör och kommersialiserar idéer och innovationer sprungna ur forskning och utbildning, och med andra viktiga aktörer i livsmedelskedjan.
,