Annika Grälls invald i Hong Kong-styrelse

Vid senaste styrelsemötet för Hong Kong Chambers of Commerce in Sweden tog man beslutet att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot och valet föll på personen Annika Grälls, till vardags profilområdesansvarig för mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park. 

– Vi välkomnar Annika Grälls till styrelsen. Med Annikas erfarenheteter inom innovation, inte minst på matområdet, blir hon ett utmärkt tillskott till styrelsen. Food Tech är ett hett område i Hong Kong och många svenska företag inom livsmedelsbranschen etablerar sig i Hong Kong för att nå jättemarknaden Kina. Annika kommer att kunna bidra med viktig kompetens och brett kontaktnät till våra medlemmar, säger Torborg Chetkovich, ordförande för Hong Kongs handelskammare i Sverige.

En av Alfred Nobel Science Parks övergripande strategier är att utöka det internationella samarbetet inom definierade spetsområden, med fokus på innovativ utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Annikas roll i styrelsen kan med stor förhoppning bidra till stärkta kontaktvägar och samarbetsmöjligheter som på sikt gynnar företagen i Örebroregionen. Annikas uppdrag, utifrån hennes personliga och privata engagemang, är på inledningsvis ett år, för att därefter utvärdera om hennes roll där har bidragit till Alfred Nobel Science Parks verksamhetsmål.

Uppdraget för Hong Kong Chambers of Commerce in Sweden är just att främja handelsförbindelserna mellan Sverige och Hongkong, men fokus ligger även inom forskning, innovation och start ups. Utifrån Sveriges framskjutna position inom branscher som design, tech, hållbarhet, innovation och spel, arbetar handelskammaren med att främja utvecklingen inom dessa områden.