Fortsatt ansträngt läge för att få in material till vården

Region Örebro län lämnar stabsläget, men inrättar i stället en särskild organisation som fortsätter att arbeta med försörjningsläget. Läget är fortfarande allvarligt. Leveranser från Apotekstjänst motsvarar inte det som beställs. Diskrepansen är fortfarande mycket stor. Beställningar från andra leverantörer är stora. Stora ansträngningar görs dagligen för att hantera materialbristen.
– Vi lämnar stabsläget, men läget är fortfarande allvarligt, säger Lena Adolfsson, sjukvårdsledare och tf. hälso- och sjukvårdsdirektör. Många frågor kvarstår att lösa. Förutom att omfördela material dag för dag arbetar vi också parallellt med att säkra leveranser ur ett mer långsiktigt perspektiv. Vi bygger också upp ett eget förråd med vanligt förekommande varor.

Någon tidsplan för en mer stabil försörjning av sjukvårdsmaterial har ännu inte lämnats från leverantören.