Örebro med i nätverk för dans

Örebro blir ny parter i Dansnät Sverige från årsskiftet. Dansnät Sverige utökas och består av 15 parter som i samarbete med lokala scener och verksamheter presenterar internationella och nationella dansföreställningar på 30-talet orter. Att antalet parter och scener expanderar får som effekt att fler av landets invånare utanför storstäderna kan ta del av den sceniska danskonsten.

Josiane Saade, planerare på Kultur och fritidsförvaltningen i Örebro kommun, ger följande svar på frågan varför de beslutat att bli part i nätverket:

”Vi har valt att gå med i Dansnät Sverige av flera anledningar. Dels för att föreställningarna som erbjuds inom Dansnät Sverige har en kvalitetsstämpel. Dels för att utöka vårt nätverk inom den professionella dansen och få kollegor som arbetar med samma sak. Dansnät Sverige erbjuder även fortbildning inom scenteknik och kommunikation, något som kan komma att bli värdefullt när vi utvecklar vårt arbete med att erbjuda invånarna i Örebro kommun professionell dans”.

Dansnät Sveriges parter är institutioner, teaterscener, konserthus samt regionala och kommunala kulturförvaltningar. De olika verksamheterna har tillsammans en bred kunskap om förutsättningar för arrangörskap, publikinkluderande arbete och koreografers och dansares arbetsvillkor. Kunskapsutbytet mellan parterna är därför a och o i nätverkets arbete. Parterna förbinder sig att, genom nätverket, presentera minst fyra dansföreställningar per år, arbeta för att stärka publikens intresse för danskonst och på olika sätt stödja koreografernas produktionsvillkor samt öka kompetensen inom arrangörskap, kommunikation och teknik för dansföreställningar. Dansnät Sverige verkar alltså på flera plan och skälen till att ingå i nätverket kan därför vara flera.