Peab ska lägga ny asfalt på genomfartsleder i Örebro

Peab Asfalt har vunnit ett kontrakt på slitlagerbeläggningar inom Örebro kommun för 2019. Kontraktet omfattar fräsning, justering av brunnar samt ny toppbeläggning på sju stycken större genomfartsleder inom Örebro kommun. Uppdraget uppgår till ett värde av cirka 15 miljoner kronor.