Konstnärskollektiv ställer ut på konsthallen

Konstnärskollektivet r a k e t a flyttar in på Örebro konsthall med en utställning om människans förhållande till stad och natur, och naturens förhållande till sig själv.

r a k e t a s arbetsmetoder utgår från idéer om hur konstnärliga processer och metoder kan initiera, skapa och leda till verklig förändring. Under hösten har de djupdykt i Örebros konst- och lokalhistoria med särskilt fokus på “stenpalatset”, Centralpalatset i Örebro. r a k e t a har ställt sig frågan “Hur hänger en sten i utkanten av en stad samman med ett hus byggt av sten och träd?”.

Utställningen är fortsättningen på den konstnärliga gestaltningen som r a k e t a gjorde tillsammans med barn på Regnbågens förskola i Örebro 2017. Utställningen framhäver det föränderliga över tid; staden som växer, naturen som försvinner, människan, historien och kulturarvet.

– r a k e t a s utställning fungerar som en mötesplats och arkiv med video, foto och ljudinstallation. Den har också ett rikt kringprogram med olika experter som tillsammans med r a k e t a och publiken samtalar och undersöker olika teman och aspekter av utställningen, säger Anna-Karin Wulgué, enhetschef på Örebro konsthall.

Utställningen pågår under perioden 9 november-29 december.