AI hjälper SCB att skapa rätt mötesrum för 750 anställda

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) hjälper Castellum statistikmyndigheten SCB att se över hur man kan nyttja sina mötesrum mer effektivt. Målsättningen är att skapa en bättre arbetsmiljö för de 750 anställda vid verksamhetens kontor i Örebro. 

SCB har behov av effektiva lösningar för olika typer av möten. God tillgång till välplanerade mötesrum blir särskilt viktigt för SCB då myndigheten beslutat att gå över från enskilda rum till öppen planlösning.

”Inför beslut om lokalerna i Örebro var det viktigt för SCB att få bättre beslutsunderlag i form av bland annat en beläggningsmätning för att bättre kunna bedöma behovet – antal och storlek – av mötesrum i den nya lösningen. De vände sig därför till oss för hjälp med beläggningsmätningen”, säger Björn Johansson, Key Account Manager på Castellum. 

Genom att installera sensorer i SCB:s befintliga mötesrum mäter man närvaron och rörelsen i rummen kontinuerligt under två månader. Det ger värdefull data som analyseras för att se hur SCB:s personal nyttjar mötesrummen. Analysen kommer att ligga till grund för utformandet av det nya kontoret och dess mötesrum. Det kan exempelvis handla om hur många mötesrum man behöver, hur de ska vara utformade och vilken storlek de ska ha. 

”Vi har verksamhet i Örebro och Stockholm och har därför stora behov av effektiva lösningar för resfria möten. Vi har också behov av flexibla lösningar för mer regelbundna möten av olika storlek, samt för olika utvecklingsprojekt. Resultatet från beläggningsmätningen kommer att vara ett värdefullt underlag för designen av lokalerna i Örebro”, säger SCB:s biträdande generaldirektör Helen Stoye.

Projektet med AI och sensorer är en del av ett större koncept som bedrivs av Castellum och som går under samlingsnamnet Matilda. Syftet är att med hjälp av AI utveckla smarta lokaler och fastigheter. I ett första steg handlar det om att sätta upp sensorer i lokaler för att öka kunskapen om hur olika ytor används. Genom att göra detta kan Castellum konsultera sina kunder kring hur deras lokaler bör anpassas för att vara så välfungerande och funktionella som möjligt. På lite längre sikt kan Matilda och AI även ligga till grund för ett flertal nya serviceerbjudanden. 

källa: Castellum