1 500 hus står obebodda – kommunen skickar vykort till ägarna

De som vill leva sin dröm på Örebros landsbygd ska kunna göra det. Med denna utgångspunkt startade Örebro kommun ett projekt för att förhoppningsvis möjliggöra för fler att leva, bo och verka på kommunens landsbygd.

Under våren genomfördes en inventering av tomma bostadshus och verksamhetslokaler på kommunens landsbygd. Sökningar gjordes på hus där det finns vatten och avlopp men där ingen är folkbokförd. Genom inventeringen identifierades 1005 unika fastigheter med 1346 ägare. På fastigheterna finns 1467 tomma hus med möjlig potential till uthyrning eller försäljning. Nu har nästa steg i processen påbörjats. Kommunen har nu valt att skicka ut vykort för att ge möjlighet till den som vill att ta kontakt och berätta om hur just de tänker kring deras fastigheter.

-Inventering och identifiering var de första stegen. Nu fortsätter arbetet med att kontakta de aktuella fastighetsägarna för att för att undersöka om några av dem är intresserade av att sälja eller hyra ut. Därmed kan utbudet av boendemöjligheter och företagande på landsbygden utökas och möjliggöra att fler kan leva sin dröm, säger Per-Åke Sörman, Landsbygdsnämndens ordförande.

-I veckan har 1500 vykort postats till ägare av hus och lokaler på landsbygden i Örebro. Tanken är att vi så småningom ska kunna skapa en plattform där de som är intresserade av att sälja eller hyra ut sin tomma fastighet, på ett enkelt sätt får kontakt med personer som är intresserade av att flytta till landsbygden i Örebro, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

Detta är ett projekt som inte bara skapar möjligheter för människor att bo där de vill, eller möjlighet att starta företag på landsbygden, det tar även hänsyn till andra ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i vårt hållbarhetsarbete. Utan underhåll förfaller fastigheterna och kostnaden för att göra dem beboliga igen ökar ju längre tiden går. Det handlar även om att nyttja resurser effektivt och ta tillvara på de fastigheter som redan finns, istället för att bara bygga nytt.

-Vi vet att intresset för att bo på landsbygden är stort, och att antalet fastigheter är få. Därför fokuserar vi på att hitta en lösning. Kommunen är inte tänkt att agera mäklare, men vi hoppas att denna insats kan vara till hjälp för att koppla samman de som kan tänka sig att hyra ut eller sälja fastigheter med de som önskar att hyra eller köpa. I förlängningen leder det till en win-win situation för alla, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.

källa: Örebro kommun