Ministerbesök om lokal produktion av mat

I dag, torsdag samlas länets intressen för mer lokal matproduktion, bättre hälsa – och mer levande landsbygd.Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer till Örebro slott för att medverka vid konferensen Agrodagen och för att träffa landshövding Maria Larsson och kommunledningen för Hällefors och Ljusnarsberg län om hur landsbygden ska utvecklas.
Agrodagen är starten för den nya samverkansplattformen Agro Örebro, som har till uppgift att samordna och driva arbetet med att förverkliga länets handlingsplan för livsmedel. Det huvudsakliga målet är att öka länets matproduktion. Intressenterna är lantbruket, små- och storskalig livsmedelsindustri och alla som jobbar inom livsmedelskedjan.

Agro Örebro har startats på initiativ av och finansieras av Länsstyrelsen och Region Örebro län. Samarbetet går under parollen ”Tillsammans för mat, hälsa och hållbarhet i Örebro län”.