Regionens vård finns snart på nätet – “smidigare och mer tillgänglig”

Via en app från Region Örebro län kan du från och med måndag den 11 november få hjälp och råd av läkare, psykolog, kurator och tobaksavvänjare via ett videosamtal. Och fler yrkeskategorier kommer att tillkomma. – Det är en del i arbetet med att göra vården smidigare och mer tillgänglig för invånarna, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
För att kontakta den digitala mottagningen krävs en internetuppkoppling och ett mobilt bank-ID. När detta är ordnat kan du på ett enkelt sätt boka tid, och därefter genomföra ditt vårdmöte via video.
– Det här förändrar inte att många vårdbesök måste ske också fysiskt, men en hel del kan med fördel ske digitalt. Vi ser också en stigande förväntan på digital vård både hos invånarna och i våra egna verksamheter, säger Karin Sundin..
,