Hon får årets Jeremias-stipendium

Helena Hedlund, skådespelare, dramatiker och författare tilldelas 2019 års Jeremiasstipendium. Stipendiet delas ut av Agneta Blom, Kommunfullmäktiges och Stiftelsen Jeremiasfondens ordförande, under Litteraturens lördag på Stadsbiblioteket den 16 november kl. 15.30. Helena och Agneta kommer också att läsa sagor för barn innan prisutdelningen, med start kl. 14.30.

Om stipendiet
Stiftelsen Jeremiasfonden har sedan 1960 delat ut Jeremiasstipendiet som är ett arbetsstipendium. Stipendiet ska gå till en eller flera personer som på något sätt ägnar sig åt litterär verksamhet och som är född och/eller verksam inom Örebro län.

Årets stipendiat
Årets stipendiat är Helena Hedlund. Helena är verksam som skådespelare, dramatiker och författare i Örebro. Helena tilldelas Jeremiasstipendiet för sin uppmärksammade barnbokstrilogi om Kerstin. Den första delen, ”Det fina med Kerstin” utkom 2018 och den andra delen, ”Att vara Kerstin”, utkom våren 2019. Helenas författarskap för barn och unga kännetecknas av humor och ett lekfullt språk. I böckerna om Kerstin visar hon på en fenomenal förmåga att fånga och lyfta fram barnets perspektiv.

Hedersomnämnande
Jeremiasfonden delar också ut ett hedersomnämnande till folkmusikgruppen Tröstlösa kapell för deras tolkningar av Jeremias texter och deras stora engagemang.