Då öppnas Karlsdalsallén för trafik

Arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata är nu färdigt. Onsdag 13 november klockan 15.00 öppnas Karlsdalsallén för trafik.

Målet med den nya stadsgatan Karlsdalsallén är att skapa ett attraktivt gaturum för alla trafikanter, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet.

– Nu är det dags för en efterlängtad gatuöppning. Att Karlsdalsallén utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig pusselbit för att färdigställa den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun