Kommunen bygger nytt äldreboende i Bettorp

Örebro kommun har skrivit samarbetsavtal med NCC, i syfte att bygga ett vård – och omsorgsboende i Bettorp. Boendet på 80 lägenheter ska stå klart för inflytt innan 2021 är slut. Avtalet är påskrivet efter att en tidigare överklagan av tilldelningsbeslutet har dragits tillbaka.

-Vi fortsätter att bygga ut välfärden i Örebro med fler trygga boenden för äldre. Med en demografisk utveckling där vi hela tiden får en större andel av befolkningen som är äldre måste vi bygga fler vårdboendeplatser för att möta behoven, säger John Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala välfärdsfrågor.

källa: Örebro kommun

,