200 000 för att upptäcka pärlor i naturen

Naturskyddsföreningen Örebro län får nästan 200 000 kronor från Postkodlotteriet. Projektet ”Upptäck Örebro läns nya naturpärlor” vänder sig till allmänheten och pågår just precis nu.

Så här säger Postkodstiftelsens generalsekreterare om projektet:

”Behovet av ett starkt och brett miljöengagemang har aldrig varit större. Samtidigt ser man att människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt. Vi på Postkodstiftelsen är övertygade om att möten med naturen bidrar till ett ökat engagemang, på såväl kort som lång sikt, och är därför stolta över att stötta Naturskyddsföreningen i Örebro län som kommer att värna skog som är särskilt viktig att skydda”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs mer om projektet här: