Handelshögskolan klarade kraven för ackreditering

Handelshögskolan vid Örebro universitet klarar nu de höga kraven för att ackrediteras av organisationen AACSB.Under fem procent av världens handelshögskolor har hittills lyckats få den ansedda kvalitetsstämpeln.

– Vi är mycket glada och stolta i dag. Det här är en ackreditering som är väldigt betydelsefull för vår internationalisering, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer. 

– Vi gratulerar Örebro universitet, säger Stephanie M. Bryant, vice vd och ackrediteringsansvarig vid AACSB International. Ackrediteringen går till lärosäten som har visat upp att man har fokus på högsta kvalitet inom alla områden, inklusive undervisning, forskning, systematiskt arbete för att förbättra utbildningen och studiemiljö.