Satsning på “spårvagnar” – hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser

Örebro kommun och Region Örebro län tecknar samverkansavtal för BRT, Buss rapid transport. Alla städer som växer behöver utveckla sitt trafiknät, vissa städer har tunnelbana, andra spårvagn.

-Vi väljer att satsa på BRT, det kan beskrivas som spårvagn på hjul. BRT har spårvagnens effektivitet men kostar mindre att investera i, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd i Örebro med ansvar för samhällsbyggnad.

-BRT står för bus rapid transit, eller som det av vissa trafikplanerare kallas, ”Superbussar”. Konceptet kan liknas vid spårvagnar eftersom de har hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser där de inte behöver svänga ut och in från vägen. Till skillnad från spårvagn är dock anpassade busslinjer mycket billigare och kan transportera fler resenärer, säger Nina Höijer (S), regionråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förslaget till BRT-lösningen i Örebro består av två linjegrenar som förbinder Brickebacken-Universitetet-Centrum med områdena Mellringe och Vivalla.

-Första etappen som planerar är sträckan mellan Brickebacken-Tegnerlunden, säger Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län.

källa: Örebro kommun

,