Regionen har stöttat länets företagare med 12,5 miljoner

Region Örebro län har många uppgifter. En bland många är att stötta länets företagare genom olika företagsstöd. Hittills har Region Örebro län genom förvaltningen Regional utveckling fördelat ut närmare 12.5 miljoner kronor entreprenörer runt om i länet.
I dagsläget finns det åtta olika stöd som företagare och entreprenörer enkelt kan söka. Stöden har ett maxbelopp som delas ut under förutsättning att företaget investerar lika mycket som storleken på stödet man får.

– Pengarna som vi fördelat ut hittills är ungefär 12,5 miljoner kronor fördelat på 88 olika företag runt om i länet. Utbetalningarna har fått bra spridning och nått ut till alla delar av länet. Varje år får vi pengar av regeringen som vi ansvarar för att fördela. Stödens omfattning och inriktning varierar beroende på de uppdrag som regeringen gett länen, säger Irén Lejegren, Regionråd vid Region Örebro län.

Ett stöd som varit stort är stöden till livsmedelsbutiker och bensinstationer på landsbygden. Där Regional utveckling hittills under 2019 betalat ut närmare 3,4 miljoner kronor till 13 företag. Vilket är positivt då landsbygden står inför stora utmaningar för att behålla en levande landsbygd.

– Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat projekt för digitalisering, marknadsföring, mikrostöd till småföretag, investeringsbidrag, konsultcheckar och internationaliseringscheckar för dem som vill etablera sig utomlands, säger Malena Pirsech, Utvecklingsledare för Näringslivsutveckling vid Region Örebro län.
källa: Region Örebro län