Nära hälften av maten kommunerna köper in är ekologisk

Under första halvåret 2019 var 47,0 procent av den mat som kommunerna i Örebro län upphandlade ekologisk. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med första halvåret 2018. Det visar ny statistik från KRAV.

– För att nå det nationella målet om 60 procent ekologiskt behöver kommunerna i Örebro län fortsätta öka andelen ekologiskt. I Örebro län går utvecklingen åt rätt håll, men tyvärr är det inte fallet i flera andra regioner. Mer ekologisk mat är viktig för den biologiska mångfalden, vattnet, jorden och klimatet. Kommuner som köper mycket ekologiskt tenderar också att köpa mer svenska råvaror, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

källa: KRAV

,