Vårdboendet Trädgårdarna får byggnadspris

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna vinner Vårdbyggnadspriset för sin stora sinnlighet och genomgående ambition att främja de boendes välmående.

Trädgårdarna får första pris i kategorin ”Mindre ombyggnad/litet projekt”. I motiveringen står bland annat att: ”Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger välkomna möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.”

– För en tid sedan fick Linda Carlsson, enhetschef på Trädgårdarna, ta emot Vårdförbundets pris för sitt arbete med personcentrerad vård men även ett personcentrerat ledarskap med stark värdegrundsstyrning på Trädgårdarna. Nu har även människorna och företaget bakom byggnaden vunnit ett fint pris. Ett prisvinnande innehåll i en prisvinnande byggnad gör Trädgårdarna till ett boende som alla örebroare ska vara stolta över säger John Johansson Ordförande i programnämnden social välfärd.

– Vi kan tack vare gestaltningen erbjuda en miljö som främjar rörelse, utevistelse och en generös social arena. Det är ett spännande hus som ger både intryck och uttryck. Vi har en målbild att Trädgårdarna ska blir Sveriges bästa äldreboende. Vi får återkommande kvitton på att vi är på rätt väg. Våra hyresgäster ger oss höga betyg i bemötande, känsla av trygghet och att vi utgår från deras åsikter och önskemål, säger Malin Duckert Ek, en av enhetscheferna på Trädgårdarna.

I motiveringen lyfts Trädgårdarna även fram som ett boende som är väl förankrat i goda exempel och aktuell forskning.

– I samverkan med Region Örebro län och Örebro universitet är Trädgårdarna ett akademiskt vård- och omsorgsboende. Just nu pågår bland annat en studie i värdighetsbevarande vård och en gällande känslan av ensamhet. Vår målbild är att den här formen av samverkan ska öka våra förutsättningar att både bidra och ta del av aktuell forskning inom vård och omsorg, säger Malin Duckert Ek.

Priset delades ut den 20 november på Forum Vårdbyggnads höstkonferens.