Regionen vill samla administrationen under ett tak

Region Örebro läns administration i Örebro är i nuläget lokaliserade i flera olika fastigheter runt om i Örebro. Flera av lokalerna är i behov av upprustning och är svåra att anpassa till ett modernt arbetssätt. En förstudie har sett över förutsättningarna för en nybyggnad för att samla administrationen på ett ställe. Regiondirektören får nu ett tilläggsuppdrag av regionstyrelsen att fördjupa utredningen genom att undersöka möjligheten att samla administrationen i moderna befintliga lokaler på ett fåtal platser i Örebro.
God arbetsmiljö
– Att ha moderna kontorslokaler är viktigt för att vi ska kunna svara upp mot kraven på en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. I dag är flera av våra administrationslokaler omoderna och inte särskilt ändamålsenliga. 

Inget utrymme för investeringar
– Att bygga nya administrativa lokaler är dock inget vi förordar i dag. Naturligtvis finns många fördelar med att kunna samla administrationen i en nybyggd kontorsbyggnad, men i ett läge där vi prioriterar vården har vi inget sådant investeringsutrymme. Vi säger därför nej till bygga ett stort och dyrt regionkontor.  Istället ska vi använda befintliga lokaler, egna och inhyrda, det innebär både en snabbare tidplan och vi undviker stora investeringar. 

Region Örebro läns kontorslokaler i Örebro finns i dag i egna lokaler på Eklundavägen 1,2 och 11, Universitetssjukhuset Örebro och Skolgatan samt i inhyrda lokaler på CV-området och Fabriksgatan. 
källa: Region Örebro län